OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

Absolventka ČVUT v Praze, fakulta stavební, obor pozemní stavby

Absolventka postgraduálního studia Bankovního institutu Vysoké školy v Praze

Koncesní listina – oceňování majetku pro věci nemovité